Zelfredzaam

Je wilt vast weten wat jouw sterke en minder sterke punten in jouw zelfredzaamheid zijn. Zo ben jij voorbereid op volwassen en zelfredzaam worden. Het invullen van de Zelfredzaamheid-Matrix is onderdeel van Plan 18. Vul daarom Mijn ZRM in. Dat is een lijst die gemaakt is voor mensen die al 18 zijn. De makers zeggen dat de uitslag alleen geldig is als je achttien bent. Dat is logisch want het gaat om dingen die bij "volwassenen zijn" horen en dat ben je nog net niet. De uitkomst van het online onderzoek is wel te gebruiken voor Plan 18. Je bent er immers zelf bij om een toelichting te geven en te bepalen of de uitkomst wordt opgenomen in jouw Plan 18. Vind je het moeilijk de vragen te beantwoorden? Vraag dan iemand die jou goed kent om te helpen.

Mijn ZRM (Mijn Zelfredzaamheid-Matrix) is een webapplicatie, waarmee je zelf jouw mate van zelfredzaamheid kunt meten. Deze zelfredzaamheid wordt gemeten op elf belangrijke gebieden in het dagelijks leven, zoals financiën, huisvesting of lichamelijke gezondheid. Bovendien zijn per gebied vrije tekstvelden beschikbaar. Daar kun je beschrijven hoe jij zelf vindt dat het gaat op dat gebied.

Mijn ZRM: 
  • laat je nadenken over jouw eigen situatie;
  • bereidt je voor op een hulpverlenersgesprek;
  • laat jou en hulpverlener dezelfde "taal” spreken;
  • sluit aan bij hulpverlening waarin jij centraal staat;
  • maakt visieverschillen zichtbaar tussen jou en eventueel de hulpverlener die de ZRM invult.

Anoniem of een account?

  1. Je kunt anoniem Mijn ZRM invullen. Als je klaar bent sla je de uitslag op in pdf. Handig voor jezelf en de gesprekken die je met mensen hebt over jouw ontwikkeling tot volwassene. Neem de uitkomst mee naar het gesprek of mail die aan de mensen die bij het gesprek zijn.
  2. Je kunt een account aanmaken om Mijn ZRM in te vullen. Daar heb je een 06-nummer voor nodig. Met een account kunt je:
  • Jouw vorige Mijn ZRM-uitslagen inzien
  • Jouw ontwikkeling in zelfredzaamheid bekijken
  • Jouw uitslag delen met anderen