SCHOLEN

Integreer Plan 18 in Burgerschapsvorming

Scholen bepalen zelf hoe zij omgaan met burgerschap. Dat kan bijvoorbeeld samenhangen met de identiteit van de school en de leerlingen. Met andere woorden; de school bepaalt zelf hoe het vorm geeft aan burgerschap en op welke manier het wordt overgebracht aan leerlingen.

Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal. De school dient aandacht te geven aan kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming, verkennen van de eigen identiteit en die van anderen én kennis over de basiswaarden  en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.

En die derde, participatie, bevat bijna alle onderwerpen en onderdelen die Plan 18 samenvat. Kijk maar eens naar pijlers waarop Plan 18 is gebaseerd en de bouwstenen waaruit het bestaat. 

Scholen die werk maken van burgerschap weten wat leerlingen te wachten staat die 18 worden en ineens zelf verantwoordelijk zijn. Die scholen kunnen hun leerlingen voorbereiden. Alle onderwerpen uit Plan 18 zijn in te passen in een leerlijn of lesprogramma. Dat kan naadloos op elkaar aansluiten.

Plan 18 als volgsysteem

Met het integreren van Plan 18 in burgerschap wordt het voor leerlingen én docenten heel inzichtelijk of een leerling "klaar" is voor volwassenheid. Het maakt duidelijk welke thema's succesvol onderdeel van het leven van de leerling zijn en welke thema's nog aandacht behoeven. Dat is mooi. Zo kan een school op tijd sturen in de behoefte en uitkomst. 

Achter de schermen werken we aan een webversie en een app waarmee je nog eenvoudiger controle houdt over jouw vorderingen. Met deze app wordt Plan 18 nog eenvoudiger en overzichtelijker.

Bekijk de video. Zo gaat het er ongeveer uitzien.